Fundaciones

L’objectiu final del nostre projecte és ajudar a les fundacions.

A continuació presentem les organitzacions vinculades al nostre projecte: